Menu

Onze visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs
Wij leiden studenten op voor een succesvolle loopbaan en gelukkige mensen in de maatschappij van over 10 jaar. Dit betekent dat we een missie hebben om de student dát te laten leren te ontplooien tot een succesvolle, wendbare, creatieve, innovatieve professional. De bedoeling van ons onderwijs is een omgeving te zijn die een samenkomst faciliteert van alle leer- en belevingsprocessen in het leven van de student. Dit zijn per definitie doelen met betrekking tot het kwalificatiedossier en doelen met betrekking tot ontwikkelen van niet cognitieve kwaliteiten die nodig zijn om hun persoonlijke doelen te halen.

Ieder mens leert en ontwikkelt in eigen tempo. Resultaten van deze ontwikkeling zijn niet altijd direct zichtbaar en is pas later van toegevoegde waarde. De student mag zichzelf leren kennen en vanuit daar aangeven wat de volgende stap wordt naar het behalen van het doel.

De basis van onze visie
Onze studenten groeien door goed onderwijs, sterke studentbegeleiding en échte aandacht, zodat ze aan de slag kunnen in onze groene omgeving óf daarbuiten. Onze onderwijsprofessionals werken samen in teams rondom de studenten van een opleiding, met één bedoeling: samen écht van betekenis zijn voor de student. Dat doen we met drie afspraken:

  1. We juichen verschillen toe;
  2. We geven les in een contextrijke, betekenisvolle leeromgeving;
  3. We stimuleren samenwerken, ondernemingszin en reflectie.

De kernwaarden van onze organisatie
We zijn groen, verrassend veelzijdig en geschikt voor iedereen die zich betrokken voelt bij leefomgeving, dier, bloem, land- en tuinbouw, voeding, milieu en stad en mens. In ons DNA zitten onze kernwaarden verankerd:

De kern van onze bedoeling
Binnen Helicon MBO Den Bosch willen wij door middel van ons didactisch concept en ons didactische model het onderwijs teruggeven aan de studenten. De hóe van deze visie wordt vertaald in ons didactisch concept en bijbehorend model: Breek los.

Onze vestiging is een omgeving waar mensen elkaar ontmoeten en onderwijssituaties ontstaan waarin de student de volledige vrijheid krijgt om zijn eigen leermoment te creëren en zijn verantwoordelijkheid voor dat leren te nemen. 

Ons didactisch model 
De school is een leer- en ontmoetingsplaats waar onze studenten van en met elkaar kunnen leren, experimenteren en onderzoeken. We stimuleren samenwerken, want goed onderwijs maak je immers samen. We kennen onze studenten doordat we intensief contact hebben met ze op een persoonlijke manier, we kunnen zo de ontwikkeling goed zien en begeleiding bieden als dat nodig is. We kennen elkaar, kennen elkaars kwaliteiten, we vertrouwen en steunen elkaar. 

MBO Den Bosch Breekt Los 
Mede dankzij scholingen op het gebied van innovatief onderwijs zijn onze onderwijsprofessionals een transformatie aan het ondergaan. Dat wat wij van onze studenten verwachten, verwachten wij ook van elkaar en van de organisatie. Elke docent heeft het vermogen om een leercoach te zijn en tegelijktijdig kan de docent ook de rol van vakinhoudelijke expert oppakken. De docent kan actief en bewust wisselen tussen deze rollen om een optimale sleutel rol te vervullen in het leerproces van de student.

De onderscheidende kracht van onze school 
In de afgelopen jaren hebben wij onze onderwijsvisie concreet vormgegeven. Onze visie reflecteert in onze school in onderstaande uitgangspunten:

Docenten hebben duidelijk zicht op de voortgang van het leren van de student door dagelijkse formatieve evaluatie. Onze ruimtes zijn zo ingedeeld dat deze op vele verschillend manieren benut kunnen worden, afhankelijk van de behoefte van student m.b.t. de leeromgeving. 

Onze visie reflecteert concreet in onze school op de volgende manieren:

We starten samen op met de studenten en sluiten we samen af met aandacht voor gedachten en gevoelens.

Deel deze pagina opDelen