Menu

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je voorlichtingsfilmpjes en veelgestelde vragen over onze opleidingen en andere belangrijke zaken. Klik op de opleiding of het onderwerp waar je meer over wilt weten om de informatie uit te klappen! 

Bloem, groen en styling

Voorlichtingsfilmpje Bloem, groen en styling (niveau 2, 3 en 4)


Veelgestelde vragen

Welke vakken krijg ik? 
Je krijgt de vakken Engels (niveau 4), Nederlands, rekenen en IBS. IBS staat voor integrale beroepssituatie en is het project waar je 10 weken (1 lesperiode) mee bezig bent. Binnen de IBS uren krijg je theorie over veel verschillende onderwerpen, werk je samen met je klasgenoten en kan je zelfstandig werken aan je project.

Krijg je veel praktijklessen?
Je krijgt ongeveer een dagdeel per week per IBS praktijklessen in het praktijklokaal.

Hoe ziet een lesdag er uit?
Gemiddeld heb je op een dag van 08.30 of 09.30 tot 15.30 les, dit kan per dag iets verschillen.

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Beroepsgericht: Alle thema’s om kennis, vaardigheden en houding te leren ten behoeve van het beroep. Dit wordt in de vorm van IBS’en (Integrale Beroepssituatie) aangeboden.

 • Keuzedelen: volgens het schoolaanbod, verbredend of verdiepend op het vak (bijvoorbeeld Trends en bloemwerk, Ondernemend gedrag, Experimenteren met materialen en technieken, Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties) 
 • AVO: Nederlands (centraal examen)-Rekenen (centraal examen)-Engels (niv 4- centraal examen) 
 • BPV: beroepspraktijkvorming (stage)

Hoeveel stage loop ik?
Dat is verschillend per leerjaar en niveau. Het kan zijn dat je een lintstage loopt, dus een/meer dagen in de week of een blokstage van 10 weken.

Wat houdt de BBL-opleiding in? 
Als je de opleiding Bloem, groen en styling in de BBL-variant volgt, ga je één dag naar school en werk je de rest van de week bij een leerbedrijf. 

Op welke dag volg ik les als ik een BBL-opleiding volg?
Als je een BBL-opleiding volgt, dan heb je op donderdag les op school.

Kan ik stage lopen in het buitenland?
Ervan uitgaande dat er geen corona meer is, is het mogelijk om in het derde leerjaar in de eerste periode een stage te volgen in het buitenland.  

Zijn er veel extra kosten bij deze opleiding?
Om je eigen stijl in bloemsierkunst te ontwikkelen, neem je zelf de bloemen mee. Deze stelt je stagebedrijf meestal in overleg ter beschikking. Voor excursies wordt een bijdrage gevraagd.

Moet ik veel boeken aanschaffen?
Veel lesstof is digitaal aanwezig. Voor de algemene vakken Nederlands, rekenen en eventueel Engels (niveau 4) schaf je licenties aan voor digitale programma's.

Met welke vooropleiding word ik toegelaten?
De opleiding Bloem, groen en styling wordt gegeven op 3 verschillende niveaus: niveau 2, niveau 3 en niveau 4, voor zowel BOL als BBL. Kijk voor de toelatingseisen op deze webpagina. Er zijn geen vakkenpakketeisen voor Bloem, groen en styling.

Waar kan ik na deze opleiding gaan werken?
Je kan aan de slag gaan in een bloemenwinkel of een tuincentrum. Je kan je ook meer richten op je werk als interieurstylist. 

Waar kan ik na deze opleiding doorstuderen?
Na afronden van niveau 2 of 3 kan je doorstromen naar een hoger niveau. Na een mbo-opleiding op niveau 4 mag je ook door naar het hbo. Denk hierbij aan opleidingen zoals Styling, Intereuradvies, (Multimedia) Design of de kunstacademie. 

Voeding en kwaliteit / Voeding en techniek

Voorlichtingsfilmpje Voeding en kwaliteit (niveau 4)

Voorlichtingsfilmpje Voeding en techniek (niveau 4)


Veelgestelde vragen

Wat is de verdeling tussen praktijklessen en theorielessen?
Dit is afhankelijk van het lesonderwerp van het moment. We proberen de lesstof aan te laten sluiten op de theorielessen. Het kan zijn dat de ene lesweek meer praktijkles gegeven wordt dan de andere lesweek.

Hoeveel lesuren krijgen studenten in de week?
Het aantal lesuren is verschillend per periode en per leerjaar. De studenten volgen ongeveer 25 lesuren in de week. Onze lesuren duren 60 minuten. 

Hoe laat start de school en hoe laat eindigt de school?
Over het algemeen starten onze lesdagen om 08.30 uur, het kan zijn dat studenten later op een dag moeten beginnen. De lesdagen duren meestal tot 14.15 uur of 15.30 uur. Er zijn af en toe uitschieters in de lesdagen maar maximaal tot 17.30 uur.

Wat voor lesmateriaal wordt er gebruikt bij de opleiding?
Dit is wisselend per vak. Wij maken gebruiken van enkele boeken, maar daarnaast ook van een online platform waar lesbundels op te vinden zijn. Dit online platform gebruiken studenten 3 jaar.

Wat zijn de stagemogelijkheden voor de opleiding?
Studenten lopen gedurende de leerjaren regelmatig stage. Dit zijn stages van 10 weken waarbij de studenten 40 uur per week op een bedrijf aanwezig zijn. Studenten zoeken voor deze stage zelf een stageplaats, dit doen de studenten aan de hand van stagemarkt.nl. Vanuit school krijgen de studenten begeleiding bij het vinden van een stage.

Hoe is de verdeling tussen jongens en meisjes binnen de opleiding?
Meestal is de verdeling rond de 50% jongens en 50% meisjes.

Wat is de leeftijd van de studenten binnen de opleiding Voeding en techniek en Voeding en kwaliteit?
De jongste studenten starten met een leeftijd van 15/16 jaar. Deze studenten komen vaak van een vmbo-school. Er zijn ook studenten die starten na een HAVO of mbo-opleiding, hierdoor zijn de leeftijden binnen onze klassen wisselend en hebben we ook studenten van 20 jaar en ouder.

Hoeveel studenten zitten er in een klas? 
Het aantal studenten per klas verschilt per leerjaar. In het eerste jaar starten we vaak met klassen van 20 studenten (dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor de opleiding). Na het eerste leerjaar maken de studenten een keuze voor de studierichting Voeding en techniek of Voeding en kwaliteit, de verdeling voor de opvolgende leerjaren is afhankelijk van de keuzes van de studenten.

Wat is de kans op banen na de opleiding?
De baankans is heel goed, studenten vinden vaak tijdens de opleiding al een baan. Er is veel vraag vanuit de voedingsmiddelenbedrijven naar studenten van deze opleiding.

Zijn er doorstudeermogelijkheden?
Het is zeker mogelijk om na de opleiding een hbo-opleiding te volgen. Meestal kiezen onze studenten een voedingsopleiding: Voedingsmiddelentechnologie, Food & Business of Food Innovation. Het is ook mogelijk om verder te studeren in een hele andere richting.

Voeding en welzijn

Voorlichtingsfilmpje Voeding en welzijn


Veelgestelde vragen

Wat is het verschil met de Helicon-opleidingen Stad en mens - Specialisatie Lifestyle (Tilburg) en Voeding- en leefstijladviseur (Helmond)? 
Bij Voeding en welzijn ligt de focus op het voorlichten over voeding op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Bij Stad en mens (Tilburg) is voeding een kleiner onderdeel. Door middel van keuzedelen specialiseer je je in Lifestyle, waarbij naast voeding ook vele andere thema's aan bod komen. Bij Voeding- en leefstijladvieseur (Helmond) begeleid je mensen naar een gezondere leefstijl. Naast voeding wordt er ook naar beweging gekeken.

Welke vakken krijg ik bij de opleiding Voeding en welzijn?
Je krijgt de vakken Engels, Nederlands, rekenen, scheikunde en IBS. IBS staat voor 'Integrale Beroepssituatie' en is het project waar je 10 weken (1 lesperiode) mee bezig bent. Binnen de IBS-uren krijg je theorie over veel verschillende onderwerpen, werk je samen met je klasgenoten en kan je zelfstandig werken aan je project.

Krijg je veel praktijklessen? 
Je krijgt ongeveer een dagdeel per week per IBS-praktijklessen in de keuken.

Hoe ziet een lesdag er uit?
Gemiddeld heb je op een dag van 08.30 of 09.30 tot 15.30 les, dit kan per dag iets verschillen. De vaste vakken zoals Engels, Nederlands en rekenen heb je vaak op maandag. De andere dagen heb je vaak meer IBS-uren. Tijdens een ‘IBS-dag’ krijg je theorie, je gaat in verschillende werkvormen met de theorie aan de slag en je werkt zelfstandig of in groepjes aan het project.

Krijg ik scheikunde en moet ik dit al hebben gehad? 
Je krijgt scheikunde omdat scheikunde een basis is voor de voedingskennis die je krijgt. Het is niet erg als je nog geen scheikunde hebt gehad, omdat er wordt gestart bij de basis van scheikunde.

Hoeveel stage loop ik?
Ieder jaar loop je 10 weken stage.  

Kan ik stage lopen in het buitenland?
Ervan uitgaande dat er geen corona is, is het mogelijk om in het derde leerjaar in de eerste periode een stage te volgen in het buitenland. Ook in de andere stageperioden kan dit, maar dit is minder gebruikelijk.

Zijn er veel extra kosten bij de opleiding?
Naast een schort voor in de keuken zijn er geen extra kosten aan de opleiding verbonden.

Moet je veel boeken aanschaffen?
Veel lesstof is digitaal aanwezig. Je moet ongeveer twee boeken aanschaffen en voor de AVO-vakken (Nederlands, Engels, rekenen) licenties voor digitale programma's.

Met welke vooropleiding word ik toegelaten?
Met de volgende vooropleidingen word je toegelaten bij de opleiding Voeding en welzijn:

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg;
 • Diploma vmbo gemengde leerweg; 
 • Diploma vmbo theoretische leerweg; 
 • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3);
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4. 

We hebben geen vakkenpakketeisen voor Voeding en welzijn.

Waar kan ik na deze opleiding doorstuderen?
Met een mbo-diploma op niveau 4 mag je naar het hbo. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen zoals:

 • Voeding & diëtetiek 
 • Food innovation
 • Healthy living

Je kan ook doorstromen naar vele andere hbo-opleidingen.

Waar kan ik na deze opleiding gaan werken?
Je kan als voedingsadviseur of voedingsvoorlichter aan de slag bij:
 

 • Adviesbureaus 
 • Gezondheidscentra
 • Commerciële bedrijven
 • Non-profitorganisaties, gemeentes
 • Als zelfstandig ondernemer

Tijdens je werk help je bijvoorbeeld bedrijven aan een gezonde kantine of geef je voorlichting aan basisschoolkinderen met leuke lessen over gezond eten.

Milieu-inspecteur / Onderzoeker natuur en milieu

Voorlichtingsfilmpje Milieu-inspecteur (niveau 4)

Voorlichtingsfilmpje Onderzoeker natuur en milieu (niveau 4)


Veelgestelde vragen

Wat is een IBS?
IBS staat voor ‘Integrale Beroepssituatie’ en is de vorm waarin wij onze vakinhoudelijke lesstof in meer samenhang aanbieden. Een IBS van 10 weken begint altijd met een sfeerbeschrijving van een denkbeeldige situatie uit het werkveld. We laten je zien welke kennis en vaardigheden je nodig hebt om je in die situatie staande te houden. In het IBS krijg je theorie en ga je werken aan opdrachten die te maken hebben met de beschreven beroepssituatie. Door een kennistoets, een portfolio van gemaakte opdrachten en een cijfer voor een variabele opdracht (een verslag, presentatie of gemaakte video) gemiddeld voldoende te behalen, laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald. De gehele opleiding bestaat uit 8 IBS-projecten. 

Moet je scheikunde hebben gedaan op de middelbare school?
Scheikunde in de vooropleiding is niet verplicht, maar wel zeer wenselijk. Voor het goed begrijpen van allerlei processen in natuur en milieu is scheikunde echt nodig. Wij bieden daarom in onze opleidingen scheikunde op havo niveau aan en beginnen bij het begin. Maar tegelijkertijd wordt ook gestart met de vakinhoudelijke lesstof, waarbij een zekere basiskennis scheikunde wordt verwacht. Voor studenten die nooit scheikunde hebben gehad, is het dus even wringen en heel snel bijleren in die eerste maanden.

Gaan jullie veel naar buiten in de lessen?
Wij proberen regelmatig naar buiten te gaan, vooral in de seizoenen waarin dit ook de moeite waard is. In de winter zijn we meer binnen bezig. Maar het werken in het veld is niet iets wat alleen in de lesuren gebeurt; regelmatig komt het voor dat studenten voor het uitwerken van opdrachten zelfstandig in het veld bezig zijn. In het eerste lesblok van leerjaar 1 kiezen studenten bijvoorbeeld een gebied dichtbij hun eigen woonplaats en gaan daar een aantal keren zelfstandig naartoe om bepaalde opdrachten uit te voeren.

Hoeveel lesuren krijg je per week en tot hoe laat duurt een schooldag?
Gemiddeld krijg je zo’n 25 klokuren les per week. Dit zijn vakgerichte lessen, ondersteunende vakken als Nederlands, Engels en Rekenen en coachlesuren. Ons rooster wisselt per periode van 10 weken. De lesuren kunnen worden gepland vanaf 8:30 uur t/m 17:30 uur hoewel dat laatste alleen in hele uitzonderlijke gevallen gebeurt (als er echt geen mogelijkheid is om het uur ergens eerder op de dag te roosteren). Normaal gesproken eindigt een lesdag om 15:30 of 16:30 uur, en er zijn altijd wel dagen tussen dat je zelfs een stuk vroeger klaar bent, of iets later begint.

Werk ik veel individueel of is er veel samenwerking?
Het is een mix van beiden. In het mbo moet elke student uiteindelijk individueel examen doen. Maar samenwerken is een belangrijke competentie in de beroepspraktijk, dus stimuleren wij in de opleiding ook het groepswerk. Bij samenwerken is er wel een risico dat groepsleden taken verdelen die zij dan individueel gaan uitvoeren. Dit zorgt er voor dat studenten delen van de stof niet beheersen omdat zij deze niet zelf eigen hebben gemaakt tijdens het groepswerk. Vandaar dat er regelmatig zaken individueel moeten worden gedaan, zeker in de hogere leerjaren.

Hoe is de aansluiting van deze mbo-opleiding op het hbo?
Heel goed. Wij hebben in het verleden goed overleg gehad met de HAS (onze buren, waar veel van onze studenten uiteindelijk naartoe doorstromen), om te kijken hoe we de doorstroom zo soepel mogelijk kunnen maken. Uit die gesprekken kwamen een aantal punten naar voren, zoals het niveau wis- en scheikunde wat bij start hbo gewenst is. Wij hebben hier onze opleidingen op aangepast en zorgen er voor dat onze examenstudenten goed voorbereid aan een groot aantal hbo-opleidingen in het domein van natuur, milieu, ruimtelijke ordening en leefomgeving kunnen beginnen.

Dierverzorging

Voorlichtingsfilmpje Dierverzorging


Veelgestelde vragen

Met hoeveel studenten zit je in je in een klas?
In een klas zitten ongeveer 20 studenten.

Krijg je een coach (mentor)? 
Ja, elke klas krijgt 1 of 2 coach(es). Zij zullen je begeleiden tijdens je schooljaar en het eerste aanspreekpunt zijn voor jou als student en je ouders en/of verzorgers.

Heeft het melden van mijn ADHD (of autisme, dyslectie, depressie etc.) invloed op mijn toelating tot de opleiding?
Nee. Het is juist heel erg belangrijk dat je dit meldt. Wij kunnen dan op school direct starten met de gewenste zorg begeleiding. Het niet melden hiervan geeft vaker een moeizame start met je opleiding.

Is het erg dat ik geen biologie in mijn vakkenpakket heb gehad?
Nee, het is geen probleem. We merken wel dat sommige studenten makkelijker bepaalde theorie opnemen omdat ze dit tijdens biologie gehad hebben.

Hoe ziet het jaarrooster eruit binnen de opleiding?
Je opleiding bestaat uit twee leerjaren. Elke leerjaar is opgebouwd uit ongeveer 40 schoolweken, daarvan loop je ongeveer 10 weken per leerjaar stage. Elke periode (10 weken) krijg je een nieuw lesrooster.

Hoeveel lesuren krijg je per week en tot hoe laat duurt een schooldag?Gemiddeld krijg je zo’n 25 klokuren les per week. Dit zijn vakgerichte lessen, ondersteunende vakken als Nederlands, rekenen en coachlesuren. Lesuren kunnen worden gepland vanaf 8:30 uur t/m 17:30 uur. Meestal eindigt een lesdag om 15:30 of 16:30 uur, en er zijn altijd wel dagen tussen dat je vroeger klaar bent, of iets later begint.

Wat is een IBS?
IBS staat voor ‘Integrale Beroepssituatie’. Het is de vorm waarin wij onze lesstof in meer samenhang aanbieden. Bijvoorbeeld IBS de Boerderij, of IBS Dierenpark. We hebben dus geen beroepsgerichte vakken. Elke IBS bestaat gemiddeld uit 10 lesweken. Aan elke IBS zitten doelen gekoppeld die je moet bereiken. Aan het einde van een laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald. Dit gebeurt in drie onderdelen: Kennistoets, Praktijk en Product.

Hoeveel praktijk komt er in de opleiding aan bod? 
Je gaat in het eerste leerjaar kennismaken met de praktijk. Denk aan boerderijdieren en dieren in recreatieparken. De praktijkuren zijn gemiddeld 3 uur per week. Praktijk vindt plaats in onze praktijklokalen en op bedrijven. Tevens ga in elk leerjaar minimaal 10 weken stage lopen, waarbij je praktijkervaring op doet.

Wat voor dieren zijn er allemaal op het Helicon aanwezig?

 • Zoogdieren zoals konijnen, cavia’s, chinchilla’s, hamsters, gerbils, degoe’s, muizen en ratten.
 • Herpeten (reptielen en amfibieën) als een baardagaam, rode rattenslang, reuzepad en nog veel meer.
 • Meerdere aquaria met verschillende soorten tropische vissen. 

Hoe zien de lessen er nu uit met een deel online en een deel fysiek?
We plannen voor elke klas een aantal dagen waar fysiek les wordt gegeven op school en een aantal dagen waar online les wordt gegeven. In deze online lessen zit een afwisseling tussen zelfstandig werken aan opdrachten, voorbereiden op de fysieke lessen op school en gesprekken met je coach. De info willen we in korte, vooraf opgenomen filmpjes delen, of in een fysieke les op school. De praktijklessen worden fysiek aangeboden. Op school dragen we een mondkapje.

Werk ik veel individueel of is er veel samenwerking?
Het is een mix van beiden. In het mbo moet elke student uiteindelijk individueel examen doen. Maar samenwerken is een belangrijke competentie in de beroepspraktijk, dus wij stimuleren en beoordelen in de opleiding ook het groepswerk.

Heb ik speciale kleding voor de praktijklessen nodig? 
Ja, vanuit school krijg je 1 Helicon-polo, deze ben je verplicht te dragen gedurende de praktijklessen. School biedt ook de gelegenheid om werkkleding aan te schaffen op eigen kosten. Voor de boerderij praktijklessen wordt er verwacht dat je een werkbroek of overall draagt, met werkschoenen. 

Hoe moeten studenten een stage vinden, zeker in deze lastige corona-tijd?
De diersector is altijd al een sector geweest waarin de kans op werk redelijk laag is. Dat betekent dat studenten hun best moesten doen om een stage te vinden. Studenten kunnen via www.stagemarkt.nl bedrijven zoeken die erkend zijn voor onze opleiding. Als zij op tijd beginnen met zoeken, lukt het eigenlijk altijd om een stage te vinden.

Mag ik ook in het buitenland stage lopen?
Nee, dit is helaas niet mogelijk voor een niveau 2 student.

Mag ik twee (of meer) keer op eenzelfde bedrijf stage lopen?
Het zou mogen, maar liever niet. Ons advies is om elke stageperiode in te vullen op een ander stage bedrijf. Op deze manier krijg je een zo’n een goed mogelijk beeld van het werkveld.

Regelen jullie de stage (BPV) of moeten we dat zelf regelen?
De student is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een BPV. Wij denken mee met de studenten en we ondersteunen waar het mogelijk is. Maar de student onderneemt de actie op bellen, mailen of langsgaan.

Dier en gedrag

Voorlichtingsfilmpje Dier en gedrag


Veelgestelde vragen

Met hoeveel studenten zit je in je in een klas?
In een klas zitten zo’n 25 á 30 studenten

Krijg je een coach (mentor)?
Ja, elke klas krijgt 1 coach. Zij zullen je begeleiden tijdens je schooljaar en het eerste aanspreekpunt zijn voor jou als student en je ouders en/of verzorgers.

Heeft het melden van mijn ADHD (of autisme, dyslectie, depressie etc) invloed op mijn toelating tot de opleiding? 
Nee. Het is juist heel erg belangrijk dat je dit meldt. Wij kunnen dan op school direct starten met de gewenste zorg en/of begeleiding. Het niet melden hiervan geeft vaker een moeizame start met je opleiding.

Is het erg dat ik geen biologie in mijn vakkenpakket heb gehad?
Nee, het is geen probleem. We merken wel dat sommige studenten makkelijker bepaalde theorie opnemen omdat ze dit tijdens biologie gehad hebben.

Hoe ziet het jaarrooster eruit binnen de opleiding?
De opleiding bestaat uit drie leerjaren. Elke leerjaar is opgebouwd uit ongeveer 40 schoolweken, daarvan loop je 10 weken per leerjaar achter elkaar stage. Elke 10 weken krijg je een nieuw lesrooster. 

Hoeveel lesuren krijg je per week en tot hoe laat duurt een schooldag?
Gemiddeld krijg je zo’n 25 klokuren les per week. Dit zijn vakgerichte lessen, ondersteunende vakken als Nederlands, Engels en rekenen en coachlesuren. Lesuren kunnen worden gepland vanaf 8:30 uur t/m 17:30 uur. Meestal eindigt een lesdag om 15:30 of 16:30 uur, en er zijn altijd wel dagen tussen dat je vroeger klaar bent, of iets later begint.

Wat is een IBS?
IBS staat voor ‘Integrale Beroepssituatie’. Het is de vorm waarin wij onze lesstof in meer samenhang aanbieden. Bijvoorbeeld IBS de Boerderij, of IBS Dierenpark. We hebben dus geen beroepsgerichte vakken. Elke IBS bestaat gemiddeld uit 10 lesweken. Aan elke IBS zitten doelen gekoppeld die je moet bereiken. Aan het einde van een laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald. Dit gebeurt in drie onderdelen: Kennistoets, Praktijk en Product.

Hoeveel praktijk komt er tijdens de opleiding aan bod? 
Je gaat in het eerste leerjaar kennis maken met de praktijk. Denk aan boerderijdieren en dieren in recreatieparken. De praktijkuren zijn gemiddeld 3 uur per week. Praktijk vindt plaats in onze praktijklokalen en op bedrijven. Ook ga je in elk leerjaar minimaal 10 weken stage lopen, waarbij je praktijkervaring op doet.

Wat voor dieren zijn er allemaal op het Helicon aanwezig? 

 • Zoogdieren zoals konijnen, cavia’s, chinchilla’s, hamsters, gerbils, degoe’s, muizen en ratten.
 • Herpeten (reptielen en amfibieën) als een baardagaam, rode rattenslang, reuzepad en nog veel meer.
 • Meerdere aquaria met verschillende soorten tropische vissen.

Hoe zien de lessen er nu uit met een deel online en een deel fysiek? 
We plannen voor elke klas een aantal dagen waar fysiek les wordt gegeven op school en een aantal dagen waar online les wordt gegeven. In deze online lessen zit een afwisseling tussen zelfstandig werken aan opdrachten, voorbereiden op de fysieke lessen op school en gesprekken met je coach. De info willen we in korte, vooraf opgenomen filmpjes delen, of in een fysieke les op school. De praktijklessen worden fysiek aangeboden. Op school dragen we een mondkapje.

Werk ik veel individueel of is er veel samenwerking?
Het is een mix van beiden. In het mbo moet elke student uiteindelijk individueel examen doen. Maar samenwerken is een belangrijke competentie in de beroepspraktijk, dus wij stimuleren en beoordelen in de opleiding ook het groepswerk.

Heb ik speciale kleding voor de praktijklessen nodig?
Ja, vanuit school krijg je 1 Helicon-polo, deze ben je verplicht te dragen gedurende de praktijklessen. School biedt ook de gelegenheid om werkkleding aan te schaffen op eigen kosten. Voor de praktijklessen op de boerderij wordt verwacht dat je een werkbroek of overall draagt, met werkschoenen. 

Hoeveel keuzedelen mag ik kiezen?
In je opleiding zitten 3 keuzedelen die je moet volgen. Wij bieden een aantal keuzedelen aan, waaruit je kunt kiezen. 2 Keuzedelen zijn diergericht. 1 Keuzedeel is gericht op algemene vakken / vaardigheden. Wij noemen dit generieke keuzedelen. Je start in leerjaar 2 met je eerste keuzedeel en in leerjaar 3 volg je de overige 2 keuzedelen.

Wordt er ook Engels aangeboden bij Helicon?
Ja, voor niveau 3 wordt Engels aangeboden, maar dat is een keuze. Het is niet verplicht (een voldoende te halen) voor het behalen van je diploma. Tegen betaling kun je in leerjaar 3 examentraining volgen en vervolgens examen doen. Je mag hierbij ook zelf aangeven op welk niveau je training en examen wilt doen.  

Hoe moeten studenten een stage vinden, zeker in deze lastige corona-tijd?
De diersector is altijd al een sector geweest waarin de kans op werk redelijk laag is. Dat betekent dat studenten hun best moesten doen om een stage te vinden. Studenten kunnen via www.stagemarkt.nl bedrijven zoeken die erkend zijn voor onze opleiding. Als zij op tijd beginnen met zoeken, lukt het eigenlijk altijd om een stage te vinden.

Mag ik ook in het buitenland stage lopen? 
Jazeker, dit juichen we alleen maar toe. Uiteraard zijn we nu nog afhankelijk van de situatie rondom corona en mag een student alleen maar in het buitenland stage lopen als het land als ‘groen’ erkend is.

Mag ik twee keer (of vaker) op eenzelfde bedrijf stage lopen?
Het zou mogen, maar liever niet. Ons advies is om elke stageperiode in te vullen op een ander stage bedrijf. Op deze manier krijg je een zo’n een goed mogelijk beeld van het werkveld.

Regelen jullie de stage (BPV) of moeten we dat zelf regelen?
De student is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een stage. Wij denken mee met de studenten en we ondersteunen waar het mogelijk is. Maar de student onderneemt de actie op bellen, mailen of langsgaan.

Dier en ondernemen

Voorlichtingsfilmpje Dier en ondernemen


Veelgestelde vragen

Hoe ziet het stage rooster eruit binnen de opleiding?
Je opleiding bestaat uit drie leerjaren. Elke leerjaar is opgebouwd uit ongeveer 40 schoolweken, daarvan loop je 10 weken per leerjaar achter elkaar stage.

Mag ik ook in het buitenland stage lopen?
Jazeker, dit juichen we alleen maar toe. Uiteraard zjin we nu nog afhankelijk van de situatie rondom corona en mag een student alleen maar in het buitenland stage lopen als het land als ‘groen’ erkend is.

Mag ik twee (of meer) keer op eenzelfde bedrijf stage lopen?
Nee. Elke stageperiode vul je in op een ander stagebedrijf. Op deze manier krijg je een zo’n een goed mogelijk beeld van het werkveld.

Heeft het melden van mijn ADHD (of autisme, dyslectie, depressie etc) invloed op mijn toelating tot de opleiding?
Nee. Het is juist heel erg belangrijk dat je dit meldt. Wij kunnen dan op school direct starten met de gewenste zorg begeleiding. Het niet melden hiervan geeft vaker een moeizame start met je opleiding.

Kan ik een Besluit houder van dieren (BHvD) behalen in mijn opleiding?
Ja, dat kan! In je opleiding ga je altijd minimaal één BHvD doen. Deze is namelijk nodig voor je diplomering. Je kunt in je opleiding kiezen voor BHvD Overige zoogdieren of Hond/Kat (onder voorbehoud). Daarnaast kan je tegen betaling in je keuzedelen kiezen voor de overige besluithouders, namelijk vissen, herpeten en vogels.

Hoeveel keuzedelen mag ik kiezen?
In je opleiding zitten 3 keuzedelen die je moet volgen. Je kan uit een voorgeselecteerd palet een keuze maken voor deze 3 keuzedelen. 2 van de keuzedelen zijn diergericht. 1 keuzedeel is gericht op algemene vakken /vaardigheden. Wij noemen dit generieke keuzedelen.  Je start in leerjaar 2 met je eerste keuzedeel en in leerjaar 3 volg je de overige 2 keuzedelen.

Hoeveel praktijk komt er in de opleiding aan bod?
Je gaat in het eerste leerjaar kennismaken met de praktijk middels verschillende praktijklessen. Denkend aan praktijklessen extern waarbij boerderijdieren en dieren in recreatieparken aan bod komen en praktijklessen intern waarbij je lessen krijgt die in de praktijklokalen op school worden gegeven. Tevens ga je in elk leerjaar minimaal 10 weken stage lopen, waarbij je praktijkervaring op doet en vervolgens de proeve van bekwaamheid aflegt eind leerjaar 3.

Wat is de verdeling tussen de onderwerpen dier en ondernemen in de opleiding?
De verdeling is ongeveer 50/50. In het eerste leerjaar krijg je veel les over verschillende diersoorten. We noemen het eerste leerjaar ook wel een basisjaar. Dit leerjaar bevat de volgende IBS’en (vakken): IBS Boerderij, IBS Asiel, Pension & Kennel, IBS Recreatiepark en IBS Dierenspeciaalzaak. In de IBS Dierenspeciaalzaak wordt de eerste stap gezet naar het ondernemen. Hier start je kennis over het economische stuk van de opleiding. Vervolgens krijg je in leerjaar 2 de IBS’en: IBS de Fokker, IBS de Trainer en IBS de Bedrijfsleider en in leerjaar 3 de IBS de Ondernemer. De IBS’en spreken voor zich. Bij de IBS’en de Fokker en de Trainer wordt er diergerelateerde kennis behandeld. Bij de IBS’en de Bedrijfsleider en de Ondernemer ga je dieper op de economische kennis in; hoe start ik een bedrijf op, welke zaken komen er bij kijken als bedrijfsleider, hoe stuur ik mensen aan, hoe maak ik een inkoopplan, hoe werf ik nieuwe klanten, etc.

Op welke manier vind ik een geschikt stage bedrijf?
Via de website: www.stagemarkt.nl kun je via het juiste crebo van de opleiding een geschikt stagebedrijf zoeken. Als student ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikt stagebedrijf. Uiteraard word je hierin begeleid door de docenten.

Regelen jullie de stage (BPV) of moeten we dat zelf regelen?
De student is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een stage. Wij denken mee met de studenten en we ondersteunen waar het mogelijk is. Maar de student onderneemt de actie op bellen, mailen of langsgaan.

Hoe moeten studenten een stage vinden, zeker in deze lastige corona-tijd?
De diersector is altijd al een sector geweest waarin de kans op werk redelijk laag is. Voor stages geldt dat er een matige tot gemiddelde kans is om een plek te vinden (afhankelijk van de regio). Dat betekent dat studenten hun best moesten doen om een stage te vinden. Studenten kunnen via www.stagemarkt.nl bedrijven zoeken die erkend zijn voor onze opleiding (onder nummer 25576). Als zij op tijd beginnen met zoeken, lukt het eigenlijk altijd om een stage te vinden.

Is het erg dat ik geen biologie in mijn vakkenpakket heb gehad?
Nee, het is geen probleem. We merken wel dat sommige studenten makkelijker bepaalde theorie opnemen omdat ze dit tijdens biologie gehad hebben.

Wat voor dieren zijn er allemaal op het Helicon aanwezig?

 • Zoogdieren zoals konijnen, cavia’s, chinchilla’s, hamsters, gerbils, degoe’s, muizen en ratten.
 • Herpeten (reptielen en amfibieën) als een baardagaam, rode rattenslang, reuzepad en nog veel meer.
 • Meerdere aquaria met verschillende soorten tropische vissen.

Hoeveel praktijkuren zijn er met de dieren?
Elke periode vinden 1 of 2 IBS’en plaats. Dit is een vak waarvoor je een theorietoets, project en praktijktoets afrond. De praktijkuren zijn gemiddeld per IBS 3 uur in de week.

Hoe zien de lessen er nu uit met een deel online en een deel fysiek?
We plannen voor elke klas een aantal dagen waarop er fysiek les wordt gegeven op school en een aantal dagen waarop er online les wordt gegeven. In deze online lessen zit een afwisseling tussen zelfstandig werken aan opdrachten, voorbereiden op de fysieke lessen op school en gesprekken met je coach. We proberen online colleges te voorkomen. Die info willen we in korte, vooraf opgenomen filmpjes delen, of in een fysieke les op school. De praktijklessen zijn nu gewoon op school (met verplicht mondkapje).

Met hoeveel studenten zit je in een klas?
In een klas zitten zo’n 24 tot 30 studenten.  

Krijg je een mentor?
Ja, elke klas krijgt 1 of 2 mentoren. Hier op het Helicon noemen wij deze docenten coaches. Zij zullen je begeleiden tijdens je schooljaar. Elk schooljaar kan je een andere coach krijgen.  

Sluit de praktijk, theorie en de project van de betreffende IBS op elkaar aan?Gedurende de theorielessen wordt er een basis van kennis gelegd die ook ingezet kan worden gedurende de praktijklessen en het project. De kennis en ervaringen die gedurende de praktijklessen worden opgedaan kunnen ook weer bijdragen in de theoretische lessen of bij het maken van het project.

Heb ik speciale kleding voor de praktijklessen nodig?
Ja, vanuit de helicon krijg je 1 Helicon-polo, deze ben je verplicht te dragen gedurende de praktijklessen. Helicon biedt ook de gelegenheid om truien, jassen en extra polo’s van Helicon aan te schaffen op eigen kosten. Voor de boerderij praktijklessen wordt er verwacht dat je een werkbroek of overall draagt, met werkschoenen. 

Dierenartsassistent / Paraveterinair

Voorlichtingsfilmpje Dierenartsassistent / Paraveterinair


Toelating

Met welke vooropleiding word je toegelaten?

Je wordt toegelaten tot de reguliere opleiding Dierenartsassistent – Paravaterinair als je een vmbo-diploma hebt behaald. De paraveterinaire opleiding is een opleiding op niveau 4 en een vooropleiding vmbo-TL sluit hier het beste bij aan. Er zit veel theorie in de opleiding en er wordt veel zelfstandigheid van je verwacht. Voor het 2-jarige sprinttraject zijn de vereisten een afgerond havo-diploma of een afgerond relevant mbo-diploma op niveau 4.

Hoe verloopt de toelating?
Via de website kun je je inschrijven voor de opleiding. Je wordt daarna ingepland voor een welkomstgesprek. In dit gesprek wordt er gekeken of je de juiste vooropleiding hebt en wordt er gekeken of je verwachtingen van de opleiding overeenkomen met de opleiding. Vanuit het welkomstgesprek kan er besloten worden of je wordt geplaatst. 

Wil je je aanmelden voor de sprintopleiding? Dit kan ook via de website. Je wordt daarna ingepland voor een welkomstgesprek. In dit gesprek wordt gekeken of je de juiste vooropleiding hebt en of je verwachtingen van de opleiding overeenkomen met de opleiding. Vanuit het welkomstgesprek kan er besloten worden of je kan starten. 

Het is hierbij belangrijk dat je je ook aanmeldt bij de reguliere opleiding. Mocht plaatsing in de sprintopleiding niet mogelijk zijn, dan heb je namelijk óók een plek in de reguliere opleiding en voorkom je dat je op de wachtlijst komt te staan. De reguliere opleiding is populair en stroomt snel vol.

Inhoud opleiding

Welke ‘vakken’ krijg ik?
We werken met en IBS (Integrale Beroeps Situatie), dit is een thema waarin alle lessen (theorie, project en praktijk) op zijn gericht.

Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding duurt 4 jaar. Het eerste jaar is het ‘basisdeel’ van de opleiding en bestaat uit algemene dierverzorging. Leerjaar 2 tot en met 4 gaan over het ‘specialisatiedeel’ van de opleiding en daarin komen alle aspecten aan bod van het paraveterinaire vak.

Wij werken met IBS-en (Integrale Beroeps Situaties), hierin draait al het onderwijs (theorie, project en praktijk) rondom die beroepssituatie. In het eerste basisjaar krijg je IBS-en zoals IBS De dierenspeciaalzaak en IBS De Boerderij. In het tweede jaar leer je de kamers van de kliniek kennen, o.a. door IBS het Consult en IBS Aanvullende diagnostiek. 

In het derde jaar gaan we in op de dierziekten en onderzoeken we hoe we de kamers uit het tweede jaar inzetten om de patiënt te voorzien van medische zorg, o.a. door IBS Respiratie en Circulatie en IBS Digestiestelsel. In het vierde jaar gaan we in IBS De ondernemende para de managementkant uitdiepen. 

Bij de sprintopleiding worden de IBS-en van het basisdeel als lint-IBS gegeven en de overige IBS-en worden samengevoegd tot een verdicht traject van 2 jaar.

Hoeveel theorie en praktijk krijg ik?
Het grootste deel van de tijd besteed je aan het verwerken van de theorie en het werken aan je project. Daarnaast krijg je wekelijks praktijklessen.

Krijg ik nog andere vakken dan ‘paraveterinaire vakken’?
In je opleiding volg je naast de beroepsgerichte IBS-en ook nog:

 • LOBB: persoonsvorming en burgerschapsontwikkeling
 • Keuzedelen: vakken die je zelf mag kiezen om je opleiding te verrijken; denk hierbij bijvoorbeeld aan het keuzedeel De paardenkliniek of Besluithouders van dieren
 • AVO: Nederlands, Engels en rekenen
 • BPV: beroepspraktijkvorming / stage lopen

Welke diersoorten komen aan bod?
In de opleiding bespreken we vooral de gezelschapsdieren die voorbij komen in de praktijk, waarbij honden en katten de meest behandelde dieren zijn. In projecten en keuzedelen heb je de mogelijkheid om je te richten op andere dierensoorten, denk aan rund of paard. 

Stage

Hoeveel stage ga ik lopen?
In de opleiding loop je elke jaar stage van minimaal 10 weken, fulltime.

Wat doe ik tijdens stage?
Je loopt mee in de praktijk en je voert samen met de paraveterinair alle handelingen uit die voorbij komen. Daarnaast werk je aan stageopdrachten die je mee krijgt vanuit school.

Waar mag ik stage lopen?
In het eerste jaar is je stage een dierverzorgingsbedrijf (bijvoorbeeld een kinderboerderij of dierenspeciaalzaak), in de volgende jaren loop je stage bij een dierenkliniek.

Moet ik deze stageplek zelf zoeken?
Ja, de student zoekt zelf de stageplek en regelt zelf de praktijkovereenkomst die daarbij hoort.

Mag ik naar het buitenland om stage te lopen?
Ja, je mag ook stage in het buitenland lopen. Echter gezien de huidige pandemie COVID-19 is een buitenlandstage op dit moment niet mogelijk. Wij volgen hierbij de adviezen van de rijksoverheid.

Toetsing

Hoe rond ik mijn opleiding af?
Elke IBS sluit je af met 3 toetsen (theorietoets, je project en een praktijktoets). Als je al het verplichte onderwijs met een voldoende hebt afgerond, mag je de landelijke examens doen, te weten:

 • Proeve van bekwaamheid: Zorgdragen voor dieren
 • Kennisexamen
 • Werkprocesexamen: Professionele gebitsreiniging
 • Proeve van bekwaamheid: De Praktijk

Werk- en doorstroommogelijkheden

Waar kan ik werken na mijn opleiding?
Je kunt aan de slag in een dierenkliniek als paraveterinair, maar ook in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als voerleverancier of farmaceut.

Is er genoeg werkgelegenheid na mijn opleiding?
We zien dat vrijwel al onze studenten hun plek vinden in de praktijk. Het is wel belangrijk dat je je differentieert van je medestudenten en aan je netwerk bouwt, zodat je goed zichtbaar bent als je een baan zoekt. Stage lopen is hierbij een cruciaal onderdeel.

Kan ik ook doorstuderen? 
Elke afgeronde mbo-opleiding op niveau 4 biedt de ruimte om door te stromen naar het hbo. Een hbo-instelling kan wel eigen toelatingseisen hebben m.b.t. instromen. Informeer bij je decaan naar de mogelijkheden.

Entreeopleiding

Voorlichtingsfilmpje

AVO-vakken (Nederlands, rekenen en Engels)

Bij ons op school krijg je naast je opleidingsspecifieke vakken ook een ondersteunende vakken, namelijk Nederlands, Engels en rekenen. 

Nederlands  

Wordt er ook Nederlands aangeboden bij Helicon?
Ja, op niveau  2, 3 en 4 krijgen alle klassen 2 jaar Nederlands. Alleen bij de opleiding Paraveterinair krijg je in leerjaar 1, 2 én 3 Nederlands. Elke periode sluit je af met een toets. Je hebt elke periode recht op 1 herkansing.

Moet je examen doen voor Nederlands?
Ja. In het tweede jaar van de opleiding, behalve bij paraveterinair, doe je examen Nederlands. Dit examen bestaat uit 5 onderdelen; lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprek voeren. Hier komt een gemiddelde uit. Bij niveau 2 en 3 moet je gemiddelde een 5 of hoger zijn. Bij niveau 4 moet het gemiddelde een 6 of hoger zijn, als je voor Engels een 5 hebt. Als je voor Nederlands een 5 hebt, dan moet je voor Engels een 6 of hoger hebben.

Wat is het uitstroomniveau voor Nederlands voor de niveau 2, 3 en 4 opleidingen?
Standaard is het niveau 2F voor niveau 2 en 4. Voor niveau 4 is het 3F. Als de student een hoger niveau toont, dan kan de student een hoger examen aanvragen.

Met welke methode werken we bij Nederlands?
We werken met de online methode Nu Nederlands.

Kan een student met een havo-diploma of een eerdere mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 een vrijstelling aanvragen voor Nederlands?
Een student met deze achtergrond kan een verzoek tot vrijstelling van de examens indienen bij de examencommissie.

Ik heb dyslexie, kan ik hulp krijgen?
Je kan gebruik maken van Claroread, een programma dat zorgt dat alle stof vanaf de laptop voorgelezen wordt. De methode Nu Nederlands zorgt ook dat je teksten kan vergroten, voor kan laten lezen en met geel kan markeren. Daarnaast heb je met een dyslexieverklaring recht op tijdverlenging bij toetsen en examen.

Rekenen

Wordt er ook rekenen aangeboden bij Helicon?
Ja, op niveau 2, 3 en 4 krijgen alle klassen 2 jaar rekenen aangeboden. Alleen voor de opleiding Paraveterinair worden ook in het 3e leerjaar nog lessen ingepland.

Moet je examen doen voor rekenen? 
Ja, in principe doe je in het tweede leerjaar examen voor rekenen (Paraveterinair in het 3e leerjaar). Ben je goed in rekenen en kun je eerder laten zien dat je op het niveau van het examen zit? Dan mag je mogelijk al eerder je examen maken.

Wat is het uitstroomniveau voor rekenen? 
Stroom je in het tweede leerjaar in, dan geldt voor niveau 2 en 3 dat je examen doet op niveau 2F. Start je in het eerste leerjaar, dan val je onder de nieuwe regeling met nieuwe eisen per niveau. Deze zijn nog niet helemaal vastgesteld. Je stroomt uit op niveau 2, 3 of 4. We streven ernaar om in de toekomst ook uitstroom op een hoger niveau mogelijk te maken. 

Met welke methode werken we bij rekenen? 
Omdat rekenen op dit moment helemaal opnieuw opgezet wordt, is nog niet duidelijk welke methode gebruikt gaat worden. Simpelweg omdat ook de makers van de methodes hard bezig zijn om zich aan te passen aan de nieuwe rekeneisen. Stroom je in in het tweede leerjaar, dan werk je met Startrekenen Online.

Kun je een vrijstelling krijgen voor rekenen? 
Door veranderingen in de wet die eraan zitten te komen, is het nog niet mogelijk om hier een antwoord op te geven. De wettelijke regelingen moeten nog gemaakt worden. Wel streven we ernaar om maatwerk te bieden. Zit je al op niveau, dan kun je mogelijk eerder een examen maken.

Telt rekenen mee voor het diploma? 
Ook hier is nog geen duidelijk antwoord te geven. Volgens de planning gaat rekenen voor de nieuwe instroom in leerjaar 1 van 2021-2022 meetellen voor het diploma. Het cijfer dat gehaald moet worden is nog niet bekend. 

Ik heb dyscalculie, waar heb ik dan recht op? 
Dyscalculie geeft recht op een paar hulpmiddelen bij het rekenexamen. Welke dat zijn, zal nog vastgesteld worden in de wettelijke regelingen.

Ik heb moeite met rekenen, kan ik hulp krijgen? 
Onze docenten proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij het individuele niveau en de kennis van elke student. In veel gevallen kunnen zij de hulp bieden die nodig is. Wanneer je hier niet genoeg aan hebt, kun je je aanmelden voor bijles in het begeleidingscentrum van onze school.

Engels

Wordt er ook Engels aangeboden bij Helicon?
Ja, voor niveau 4 krijgen alle klassen 2 jaar Engels, daarna een examentraining van 10 weken in leerjaar 3. De klassen van niveau 3 krijgen niet allemaal Engels, dat verschilt per opleiding.

Wat is het uitstroomniveau voor Engels op niveau 4?
Standaard is het niveau A2 voor schrijven/spreken en B1 voor luisteren/lezen. Als de student een hoger niveau toont, kan de student een hoger examen aanvragen.

Kan een student met havo-diploma of mbo-diploma op niveau 4 vrijstelling aanvragen voor Engels?
Een student met deze achtergrond kan een verzoek tot vrijstelling van de examens indienen bij de examencommissie.

Zorg en begeleiding op school

Kan ik begeleiding of specifieke zorg krijgen op school? 
Dit is afhankelijk van je hulpvraag en ondersteuningsbehoefte. Als je bij ons op school start met een opleiding, kun je in gesprek met een zorgcoördinator, waarbij je aangeeft waar je tegenaan loopt. Vervolgens kijkt het zorgteam welke hulp passend voor jou is. 

Wat kan het zorgteam voor je betekenen? 
Het zorgteam kan ondersteuning bieden als je een specifieke hulpvraag hebt. Ook is er een begeleidingscentrum waar je terecht kan voor kortdurende begeleiding bij het plannen en organiseren van je werk, of ondersteuning bij vakken zoals rekenen en Nederlands. 

Wordt er rekening gehouden met mijn dyslexie/dyscalculie?
Ja. Als je een officiële verklaring inlevert bij het zorgteam, kunnen we afspraken met je maken over de faciliteiten die jij nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan tijdverlenging of, indien nodig, een voorleesprogramma. Bij Helicon werken we met Claroread als voorleesproggramma.

Aanmelden en toelating

Hoe kan ik mij aanmelden voor een opleiding?
Aanmelden voor een opleiding kan online, via de website

Wanneer kan ik mij aanmelden voor aankomend schooljaar? 
Vanaf 1 oktober 2020 is het mogelijk om je aan te melden voor een opleiding voor het schooljaar 2021-2022. Officieel sluit de aanmelding op 1 april 2021

Hoe weet ik welke vooropleiding ik nodig heb voor een bepaalde opleiding? 
Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen per opleidingsniveau. Kijk voor meer informatie ook op de opleidingspagina van de opleiding waar je je voor wil aanmelden. 

Zijn er vakkenpakketeisen voor bepaalde opleidingen? 
We hebben geen vakkenpakketeisen. Voor sommige opleidingen is het wel wenselijk dat je examen hebt gedaan in bijvoorbeeld biologie, aardrijkskunde of NaSk, omdat we daar in de opleiding dieper op ingaan. 

Zijn er opleidingen met een beperkt aantal plaatsen? 
Ja. Het kan voorkomen dat meer studenten zich aanmelden voor een opleiding dan dat er plaatsen zijn. Helicon werkt dan met een wachtlijst. Hierbij geldt: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, op volgorde van aanmelddatum.  Op deze pagina zie je het maximum aantal plaatsen per opleiding. 

Ik kan mijn school niet vinden bij vooropleidingen, maar dit is een verplicht veld. Hoe kan ik mijn vooropleiding invullen?
Bij vooropleidingen dien je jouw onderwijsinstelling in te vullen, ook wel jouw huidige school. Als je op het loepje achter het geel gearceerde invulveld klikt, heb je meer mogelijkheden om te zoeken (zoals naam, brincode of plaats). Na het invullen van de onderwijsinstelling, wordt de naam van de onderwijsinstelling en de plaats automatisch ingevuld. Vergeet de soort opleiding en de einddatum niet!

Ik heb mijn diploma nog niet behaald, maar bij start van de opleiding wel. Wat kan ik invullen bij de vraag of ik mijn diploma heb behaald?
Je hebt op dit moment nog niet jouw diploma behaald en de einddatum van de opleiding ligt dus nog in de toekomst. Je dient dus bij diploma behaald ‘nee’ te selecteren.

Ik weet mijn precieze einddatum niet, wat dien ik in te vullen?
Het is logisch dat je nog niet precies weet wanneer je jouw diploma in ontvangst mag nemen. Je kunt de einddatum 31-07-2021 gebruiken.

Ik woon nu nog in het buitenland en heb geen Nederlands BSN-nummer, wat kan ik dan invullen?
Indien je nog niet in Nederland woont en nog geen BSN-nummer hebt, kun je tijdelijk een BSN-nummer aanvragen via de website www.testnummers.nl. Zodra je jouw BSN-nummer alsnog ontvangt, kun je die aan ons doorgeven door een kopie van jouw nieuwe identiteitsbewijs te sturen naar administratie@helicon.nl.

Ik heb na het aanmelden nog geen bevestigingsmail ontvangen, is mijn aanmelding wel binnen gekomen?
Nadat je jouw aanmelding hebt voltooid, ontvang je een bevestigingsmail. De bevestigingsmail kan ook in jouw spambox terecht komen. Heb je ook geen e-mail in jouw spambox ontvangen, stuur dan een e-mail naar administratie@helicon.nl en we kijken het graag voor je na.

Tips voordat je start met aanmelden

 • In het aanmeldsysteem vragen we om je burgerservicenummer (BSN). Pak je legitimatiebewijs er dus alvast bij.
 • Als een invulveld geel gekleurd is, dan is dat veld verplicht. Je kunt alleen verder als je deze velden invult. 
 • Bij het aanmelden vragen we om jouw contactgegevens én die van jouw ouder(s)/verzorger(s). Ben je 18 jaar of ouder, dan ben je niet verplicht om de contactgegevens van jouw ouder(s)/verzorger(s) in te vullen.
 • Let op bij je aanmelding dat een aantal opleidingen zowel als BOL- als BBL-opleiding aangeboden worden. Bij een BOL-opleiding volg je les en loop je stage. Bij een BBL-opleiding volg je 1 dag in de week les en werk je. Kijk op www.helicon.nl voor meer informatie over het verschil per opleiding.
 • De startdatum voor volgend schooljaar is 1 augustus 2021. De werkelijke start van het schooljaar is later.
Deel deze pagina opDelen